Izjava o povjerljivosti MR servis d.o.o.

Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka, osobito osobnih podataka Korisnika s kojima se u svom redovitom poslovanju susreće, koristi ili prikuplja trgovačko društvo MR servis d.o.o., posebice prilikom komunikacije s Korisnicima putem internet stranice www.mrservis.hr, putem aplikacije webRMA te Web Shopa. Također, Izjava se odnosi i na osobne podatke Korisnika prikupljene prilikom preuzimanja proizvoda dostavljenih na servis ili korištenja servisnih usluga MR servis d.o.o.

MR servis d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice www.mrservis.hr, aplikacije webRMA i Web Shopa te pružatelj servisnih usluga pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite osobnih podataka Korisnika, a posebice Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 27. travnja 2018. (NN 42/2018) te Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, poznatom pod nazivom GDPR uredba.

Svi djelatnici MR servis d.o.o. i poslovni partneri kojima MR servis d.o.o. prosljeđuje osobne podatke Korisnika odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Upućuju se Korisnici da pročitaju detaljno ovu Izjavu o povjerljivosti kako bi lakše razumjeli koje informacije MR servis d.o.o. prikuplja i kako ih koristi, jer će se elementi ove Izjave o povjerljivosti primjenjivati na njihove osobne podatke.

Poduzimanjem aktivnosti pristupanja ili uporabom internetske stranice www.mrservis.hr, Web Shopa i aplikacije webRMA, odnosno korištenjem usluga servisa prilikom reklamacije, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio uvjete iz ove Izjave o povjerljivosti podataka.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ga da ne koristi internetsku stranicu www.mrservis.hr, aplikacije webRMA i Web Shop, odnosno ne koristi usluge MR servis d.o.o.

Ovu Izjavu o povjerljivosti podataka MR servis d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Zaštita osobnih podataka” na internet stranici www.mrservis.hr čime izmjene stupaju na snagu odmah nakon objave.

Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove internetske stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

MR servis d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju konkretnog Korisnika (osobni podaci) na način opisan u narednim točkama.

Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskoj stranici www.mrservis.hr, webRMA aplikaciji ili Web Shopu kao što su: otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, MR servis d.o.o. može od Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja. Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika i preduvjet za ostvarenje usluge od strane MR servis d.o.o. Ako Korisnik ne pruži tražene informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Tijekom obavljanja svoje redovite djelatnosti, odnosno servisnih radnji, MR servis d.o.o. bez ikakve namjere, na izravan ili neizravan način, može steći uvid u podatke pohranjene na Medijima. Medijima se smatraju tvrdi diskovi, optički mediji (CD, DVD, Blu-Ray), USB memorije, memorijske kartice, MP3/MP4 svirači, ZIP mediji, igraće konzole te ostali proizvodi koji imaju mogućnost trajnog zapisivanja/snimanja podataka. U takvim situacijama MR servis d.o.o. će se pridržavati pozitivnih propisa o zaštiti privatnosti, zaštiti osobnih podataka i te podatke smatrati najstrože čuvanom poslovnom tajnom, na što obavezuje Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 27. travnja 2018. (NN 42/2018) i Ugovori sa proizvođačima koje MR servis d.o.o. zastupa.

Međutim, ukoliko tijekom servisiranja ili redovne djelatnosti MR servis d.o.o. dođe do spoznaje o mogućem kaznenom djelu za koje nadležni Zakon propisuje obvezu prijave nadležnim institucijama, moguće kazneno djelo će biti prijavljeno u predviđenom zakonskom roku. Predajom uređaja na servis, odnosno predajom Medija prilikom reklamacije, smatramo da ste suglasni sa ovakvom praksom, da prihvaćate ovakve postupke i da protiv MR servis d.o.o te njenih djelatnika, nećete pokretati privatne tužbe u opisanoj pravnoj stvari jer razumijete da se radi o postupanju sukladnom Zakonu.

Ukoliko se Medij tijekom servisnog procesa zamijeni novim Medijem, zamijenjeni Medij se vraća proizvođaču. MR servis d.o.o. ima jamstvo proizvođača da neće koristiti osobne podatke Korisnika koji se nalaze na Mediju, odnosno fizički će ih uništiti ili tvornički formatirati/obrisati u slučaju ponovnog stavljanja na tržište.

MR servis d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika sa trećim stranama bez prethodno dobivene suglasnosti Korisnika.

MR servis d.o.o. u okviru svog poslovanja može podijeliti osobne podatke Korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte te s proizvođačima Medija/uređaja na što je obvezan po ugovoru s proizvođačima.

Proizvođač može osobne podatke Korisnika dalje distribuirati isključivo agencijama za anketiranje Korisnika isključivo sa svrhom da dobije povratnu informaciju o zadovoljstvu Korisnika izvršenom uslugom servisa od strane MR servis d.o.o.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži MR servis d.o.o. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na voditelj@mrservis.hr. U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu (ako je različita od adrese sa koje se šalje e-mail poruka), te koje informacije želi nadopuniti, promijeniti. Na tu adresu Korisnik može uputiti i svoja pitanja vezano uz obradu vlastitih osobnih podataka u MR servis d.o.o.

Zaštitu podataka MR servis d.o.o. shvaća vrlo ozbiljno i poduzete su mnoge mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke Korisnika. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako MR servis d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili sa internetske stranice www.mrservis.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane poduzete radi neovlaštenog primitka tih informacija.

MR servis d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 16 godina te stoga ni jedna aktivnost u okviru djelatnosti MR servis d.o.o. nije poduzeta na način ni sa svrhom da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor pošaljite nam ga na email adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@mrservis.hr. Naravno imate pravo i na prijavu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Lokacije servisaPopis lokacija s radnim vremenima i kontaktima AnketaOcijenite nas i napišite recenziju o zadovoljstvu našim uslugama i proizvodima Rezervni dijeloviPotražite rezervne dijelove za svoje računalo, TV / Audio i bijelu tehniku